ยินดีต้อนรับเข้าสู่
ศูนย์รับแปล (สูติบัตร)

บริการแปลใบเกิด(สูติบัตร) เพื่อยื่นขอวีซ่า ทำงาน | เรียนต่อ | ท่องเที่ยว ต่างประเทศ พร้อมรับรอง

รับแปลใบเกิด(สูติบัตร) เพื่อยื่นเอกสารขอวีซ่า(VISA)

บริการรับแปลใบเกิด(สูติบัตร) เพื่อยื่นขอวีซ่า(VISA) ท่องเที่ยว | ทำงาน | และเรียนต่อต่างประเทศ
line รับแปลเอกสาร.net
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call: 087-831-4785 Email: translationfind@gmail.com LINE: @tfind

เตรียมพร้อมก่อนยื่นขอวีซ่า(VISA)

หนังสือเดินทาง(Passport) คุณจะต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานที่ถูกต้องและมีอายุเหมาะสมตามกฎหมายของประเทศปลายทาง แบบฟอร์มขอวีซ่า: คุณจะต้องกรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าของประเทศปลายทาง โดยมักสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มนี้จากเว็บไซต์ของสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศปลายทาง

เอกสารรับรองบัญชีการเงิน ใช้ในการระบุว่าเรามีเงินเพียงพอในการรองรับตัวเองในระหว่างการเข้าสู่ประเทศปลายทางได้อย่างไม่ติดขัดในเรื่องของค่าใช้จ่าย สามารถใช้ รายการของบัญชีธนาคาร ได้หรือเอกสารอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับการเงินของเรา

เอกสารใบเกิด(สูติบัตร) คือ เอกสารที่ใช้ยืนยันตัวบุคคลที่ได้รับสิทธิในการอยู่อาศัยภายในประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเอกสารนี้จะออกโดยนายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในประเทศนั้นๆ เพื่อใช้ในการพิสูจน์ตัวบุคคลว่ามีสิทธิที่จะได้รับประโยชน์ต่างๆ ตามกฎหมายของแต่ละประเทศที่ระบุ โดยข้อมูลในเอกสารจะประกอบไปด้วยข้อมูลส่วนตัว เช่น วัน/เดือน/ปี เกิด สัญชาติ สถานที่และชื่อผู้ให้กำเนิด

ใบเกิดเกี่ยวข้องกับการยื่นขอวีซ่าอย่างไร

ใบเกิดเป็นหนึ่งในเอกสารที่จะต้องใช้ยืนยันตัวตนเพื่อที่จะใช้แสดงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและพิจารณาในการรองรับวีซ่าให้กับเรา ด้วยเหตุนี้ สูติบัตร จึงเป็นหนึ่งในเอกสารที่สำคัญในการยื่นขอวีซ่าเพื่อการเดินไปยังประเทศต่างๆ ที่เราต้องการ หากไม่มีข้อมูลดังกล่าวการพิจารณาขอวีซ่าอาจะไม่ครบถ้วนและไม่ผ่านหลักเกณฑ์ในการยื่นขอก็เป็นได้

ทำไมต้องแปลใบเกิดก่อนส่งเอกสารยื่นขอวีซ่า(VISA)

ใบเกิดหรือใบสูติบัตรของบุคคลแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างกันด้านภาษา เพราะฉะนั้นจะต้องแปลเอกสารส่วนตัว(สูติบัตร)ของเราให้ตรงกับภาษาทางการที่ใช้ในประเทศปลายทางก่อน แล้วถึงจะยื่นขอวีซ่าได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของสถาทูตได้

ขั้นตอนสำคัญในการแปลเอกสารส่วนตัวหรือใบเกิด(สูติบัตร)เพื่อขอวีซ่า

การเตรียมความพร้อมเพื่อแปลเอกสารต่างๆ ในการยื่นขอวีซ่า สิ่งที่จะต้องคำนึงถึงเป็นพิเศษคือ

  1. “ศูนยรับแปลเอกสาร” มาตรฐานที่สามารถรับรองเอกสารได้ถูกต้องตามกฎหมาย
  2. การแปลภาษาที่ถูกต้องตรงตามหลักไวยากรณ์และภาษา
  3. ความรวดเร็วของระยะเวลา เพื่อให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
  4. การประเมินราคาที่เป็นมาตรฐานงานแปล ไม่แพงจนเกินไปเพื่อกำหนดขอบเขตของค่าใช้จ่ายเราได้
  5. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เพื่อให้มั่นใจว่าแปลทั้งหมดแล้ว และตรงตามหลักเกณฑ์ที่สถานฑูตกำหนด

หากต้องการใช้บริการกับเรา ศูนย์แปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสาร ราคาถูก มีรับรองการแปลจากศูนย์แปล รับแปลเอกสาร.net ศูนย์แปลภาษาที่ดีที่สุด พร้อมให้บริการทุกท่าน ที่ต้องการใช้บริการแปลภาษา ได้งานแปลที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ใช้งานได้จริง ส่งไฟล์มาประเมินราคาได้ที่ Email : translationfind@gmail.com หรือโทรสอบถามทางเบอร์ 087-8314785 เราพร้อมให้บริการคุณด้วยใจ

ค่าดำเนินการแปลใบเกิดคิดราคาอย่างไร

ค่าดำเนินการแปลใบเกิด ใบสูติบัตร แปลเป็นภาษาไทย และอังกฤษ พร้อมมีรับรองจากศูนย์แปลภาษา เรทราคาฉบับล่ะ 450 บาท เอกสารที่ได้รับสามารถนำไปใช้ได้เลย ใช้เวลาแปลเพียง 1 วัน แปลโดยนักแปลมืออาชีพ มากประสบการณ์แปล ทางศูนย์แปลรับรองว่างานใช้ได้จริง มีคุณภาพแน่นอน หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดกับเราได้ทาง ที่ Email : translationfind@gmail.com หรือโทรสอบถามทางเบอร์ 087-8314785

Scroll to Top