เอกสารสัญญาต่างๆ


แปล เอกสารคำฟ้อง แปลเอกสารคำพิพากษา  แปลเอกสารข้อบังคับบริษัท  แปลเอกสารงบการเงิน  แปลหมายเหตุประกอบงบการเงิน  แปลคู่มืออุตสาหกรรม  แปลงานประมูล  แปลเอกสารวิชาการ  แปลงานวิจัย  แปลบทคัดย่อ  แปลหนังสือรับรองบริษัท  แปลทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ทะเบียนสมรส สด. 9 ฯลฯ  แปลงานวิจัย ฯลฯ 
 รับแปลสัญญาได้แก่
- รับแปลสัญญาตกลงจ้าง
- รับแปลสัญญาร่วมค้า
- รับแปลสัญญาซื้อขาย
- รับแปลสัญญาต่างตอบแทน
- รับแปลสัญญาแต่งตั้งตัวแทน
- รับแปลสัญญาจะซื้อจะขาย
- รับแปลสัญญาเช่าอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
- รับแปลสัญญากู้ยืมเงิน
- รับแปลสัญญาค้ำประกัน
- รับแปลสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง
- รับแปลสัญญาจ้างขนส่ง
- รับแปลสัญญาอื่นๆ

เอกสารด้านวิชาการ

เอกสารสัญญาต่างๆ

แปลเอกสาร

อื่นๆ

รับแปลเอกสาร รับแปลภาษาอังกฤษ

ผู้แปลเป็นเจ้าของบริษัทสามารถรับแปลเอกสารได้ทันทีที่ลูกค้าตกลงจ้างแปลเอกสาร
รับแปลเอกสารกฎหมายที่รวดเร็วทันใจ ครบถ้วนถูกต้อง
Tel./Fax. 02-1741022 Mobile: (ติดต่อคุณเล็ก)
Email: pimtranslation@yahoo.com, pimtranslation@hotmail.com, pimtranslation555@gmail.com

อัพโหลดไฟล์งานแปล และประเมินราคา

คำค้นยอดนิยม รับแปลภาษา รับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารกฏหมาย รับแปลสัญญา รับแปลบทคัดย่อ รับแปลงบการเงิน รับแปลเอกสารด่วน รับแปลงานนักศึกษา รับแปลงาน รับแปลงานประมูล ภาษาเยอรมันเป็นภาษาไทย ภาษาไทยเป็นภาษาเยอรมัน ภาษาไทยเป็นภาษาจีน แปลภาษาจีนเป็นไทย ผลงานแปลระเบียบข้อบังคับ บทคัดย่อบริหารธุรกิจ สัญญาแต่งตั้งตัวแทนสนับสนุน พ.ร.บ. งบการเงิน

ตั้งอยู่เลขที่ 545/285 หมู่ที่ 1 ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Tel./Fax. 02-1741022 Mobile: 081-4580240 (ติดต่อคุณเล็ก)
Email: pimtranslation@yahoo.com, pimtranslation@hotmail.com