เกี่ยวกับเรา


บริษัทแปลเอกสาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูลศักดิ์ การแปล   

เป็น บริษัทแปลเอกสารที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เราดำเนินธุรกิจบนความสุจริต และมีคุณธรรม รับแปลเอกสารตลอดระยะเวลากว่า 21 ปี รับแปลเอกสารธุรกิจมาตลอดระยะเวลามากกว่า 21 ปี ซึ่งเป็นการเริ่มต้นด้วยตนเองก่อนเพื่อสั่งสมประสบการณ์และสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

บริษัทมีทีมงานที่พร้อมให้ บริการรับแปลเอกสาร ด้านต่างๆ ได้แก่  แปลเอกสารด้านกฎหมาย แปลภาษาด้านธุรกิจ รับแปลงบการเงิน แปลเอกสารราชการพร้อมรับรองคำแปล.ไม่ว่างานจะรีบด่วนขนาดไหนเราสามารถบริการให้กับท่านทันที.....แปลเอกสาร ด้านอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น เรามีทีมงานที่แข็งแกร่ง คอยให้บริการกับท่าน 

เอกสารสัญญาต่างๆ

อื่นๆ

แปลเอกสาร

เอกสารด้านวิชาการ

รับแปลเอกสาร รับแปลภาษาอังกฤษ

ผู้แปลเป็นเจ้าของบริษัทสามารถรับแปลเอกสารได้ทันทีที่ลูกค้าตกลงจ้างแปลเอกสาร
รับแปลเอกสารกฎหมายที่รวดเร็วทันใจ ครบถ้วนถูกต้อง
Tel./Fax. 02-1741022 Mobile: (ติดต่อคุณเล็ก)
Email: pimtranslation@yahoo.com, pimtranslation@hotmail.com, pimtranslation555@gmail.com

อัพโหลดไฟล์งานแปล และประเมินราคา

คำค้นยอดนิยม รับแปลภาษา รับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารกฏหมาย รับแปลสัญญา รับแปลบทคัดย่อ รับแปลงบการเงิน รับแปลเอกสารด่วน รับแปลงานนักศึกษา รับแปลงาน รับแปลงานประมูล ภาษาเยอรมันเป็นภาษาไทย ภาษาไทยเป็นภาษาเยอรมัน ภาษาไทยเป็นภาษาจีน แปลภาษาจีนเป็นไทย ผลงานแปลระเบียบข้อบังคับ บทคัดย่อบริหารธุรกิจ สัญญาแต่งตั้งตัวแทนสนับสนุน พ.ร.บ. งบการเงิน

ตั้งอยู่เลขที่ 545/285 หมู่ที่ 1 ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Tel./Fax. 02-1741022 Mobile: 081-4580240 (ติดต่อคุณเล็ก)
Email: pimtranslation@yahoo.com, pimtranslation@hotmail.com